Algemene Voorwaarden

Voorwaarden van inschrijvingen en betalingscondities van De Taalcoach

 

Art.1

Er geldt een bedenktijd van 14 werkdagen nadat de offerte / het contract voor een training
door opdrachtgever is  ondertekend. 


Art.2

Het cursusgeld dient de opdrachtgever uiterlijk 14 dagen voor aanvang van de training te voldoen.

Art.3
Bij annulering binnen 10 werkdagen voor de eerste dag van de training is de opdrachtgever  het volledige cursusgeld verschuldigd ongeacht de reden van annulering. Ook bij verzuim blijft het volledige cursusgeld verschuldigd.

Art.4
De opdrachtgever heeft het recht tot voor aanvang van de training een cursist te laten vervangen mits J.M. VAN DEN KIEBOOM hiervan tijdig in kennis wordt gesteld. Is een cursist tijdens de training verhinderd een of meer afgesproken sessies te volgen, dan vervallen de verzuimde uren.

Art.5
Bij ziekte en/of verhindering van de  trainer zal J.M. VAN DEN KIEBOOM indien mogelijk voor gelijkwaardige vervanging zorgdragen.
Indien vervanging niet mogelijk blijkt te zijn, zal J.M. VAN DEN KIEBOOM de opdrachtgever zo snel mogelijk hiervan in kennis stellen.
J.M. VAN DEN KIEBOOM zal in dat geval zo spoedig mogelijk tot alternatieve data komen.
In geval van ziekte en/of verhindering van de trainer heeft de opdrachtgever geen recht op (schade-) vergoeding, ook niet als J.M. VAN DEN KIEBOOM als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben.
Uitval van trainer is geen reden voor kosteloze annulering.

Art. 6
Een training dient binnen een jaar na aanvang afgerond te worden. J.M. VAN DEN KIEBOOM heeft het recht om na het verstrijken van deze periode het dossier van de cursus te sluiten. Uitzonderingen dienen tijdig te worden aangegeven door de cursisten en/of de opdrachtgever.
 

Klachtenregeling

 
Art. 7
De Taalcoach hanteert een klachtenprotocol. Eventuele klachten over de diensten van De Taalcoach dienen schriftelijk te worden ingediend bij J. M. VAN DEN KIEBOOM en zullen vertrouwelijk worden behandeld. J. M. VAN DEN KIEBOOM zal  binnen een week na dagtekening de ontvangst van de klacht bevestigen en streeft ernaar uiterlijk binnen drie weken uitsluitsel te geven.

 

Taalcoach DT

Windheuvelstraat 5
6971 JV Brummen 
 
E Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
T  06 20 39 70 91
Skypenaam: detaalcoach